Familiekonstellasjoner er en form for gruppeterapi som tar utgangspunkt i dynamikken blant familiemedlemmer. Terapiformen kan brukes i en rekke situasjoner: Familie, parforhold, foreldre/barn, jobb, kolleger, husdyr, sykdom osv

Terapiformen søker å gi deltagerne innsikt gjennom opplevelsen av å delta i konstellasjoner.

Metoden går ut på at en spesialutdannet terapeut først får en innføring i klientens situasjon og bakgrunn og får deltagere til å representere klientens ulike familiemedlemmer i noe som ligner et rollespill.

Klienten får observere dynamikken utenfra og får dermed mulighet til å bearbeide dem som opplevelser og ikke bare minner eller tanker.

Deltagerne får følge sin egen intuisjon og gis en mulighet til å fornemme de virkelige familiemedlemmenes følelser, selv om deltagerne altså aldri har møtt familiemedlemmene (som gjerne kan forlengst være døde) og kjenner lite til dem. Ikke desto mindre beror metoden på at deres reaksjoner vil danne en nyttig ramme for klientens opplevelse. Deltagerne har følelser og ideer de ikke kan forklare og de reorganiserer seg i konstellasjonen.

Konstellasjonen er en skulptur; den beskriver relasjoner, energier og forbindelser mellom personer og dyr eller ting osv.
I løpet av oppstillingen brukes forskjellige healingteknikker for å harmonisere vanskelige situasjoner/relasjoner.

Historien som utspiller seg er ikke nødvendigvis 100 % identisk med virkeligheten, men gir et klart bilde av dynamikken i familien. Dette gir klienten stor innsikt og dyptgripende healing.
Deltagerne som representerer de ulike familiemedlemmene får også dyptgripende healing.

Terapiformen kan brukes i alle former relasjoner for eksempel:

Familie, parforhold, foreldre/barn, jobb, kolleger, husdyr, sykdom du har, sykdommer i slekt og familie osv.

En familieoppstilling er en ganske omfattende prosess og starter med en planlegging mellom terapeut og klient. En til to uker etter dette avholdes selve familieoppstillingen ca 1-2 timer som så følges opp med coaching.

Ta gjerne kontakt med meg for nærmere informasjon.

Priser:

Familieoppstilling for klient kr 1500 – inkluderer også veiledning før og etter oppstillingen

Deltagere og tilskuere kr 200 pr oppstilling

 

15032336_1304542092909716_5493651238257498298_n

Share This